Dantherm

Hvorfor vælge Dantherm boligventilation?

• Dansk design og kvalitet – produceret i Danmark siden 1958

• Stor ekspertise inden for boligventilation

• Energieffektive løsninger

• Kan betjenes via smartphone, uden tilkøb af ekstra modul

• Automatisk køling

• 100% Bypass

• Brugervenlig drift

• Modeller til vægmontage, loftsmontage

• Højre-/venstremodel i én og samme enhed, undtaget HCH5 loftmodel

• Behovsstyret ventilation med indbygget fugtsensor

• Brændeovns-/pejsefunktion, der skaber et forbigående overtryk for at forbedre skorstenens funktionalitet under opstart

• Effektiv varmegenvinding

• EC-ventilatormotorer med særdeles lavt energiforbrug

• Mulighed for indbygning af forvarmeflade i Maskinen, som tilbehør
 
• Drift sikker i frostvejr
 
Effektive varmevekslere og ventilatorer

Dantherm har sin egen produktion af varmevekslere – letvægts modstrømsvekslere af aluminium med virkningsgrader på op til 86% og et minimalt tryktab. Dantherm bruger også varmevekslere af plastik, som har en virkningsgrad på op til 96%. Ventilationsanlæggene leveres med energibesparende EC-ventilatormotorer, der er med til at reducere energiforbruget.
Dantherms anlæg er forsynet med den nyeste teknologi inden for EC-ventilatorer. Takket være EC-teknologien er lejerne de eneste bevægelige dele, der giver modstand. Dantherms maskiner er opbygget så de er nemme at vedligeholde og servicere.
Den intelligente styring i ventilationsanlæggene sørger for frostbeskyttelse af varmeveksleren. Frostbeskyttelsen aktiveres automatisk ved lave udetemperaturer. I områder, hvor udetemperaturen ofte er under minus 6°C, anbefales det at installere forvarme til at opvarme udeluften, før den kommer ind i varmeveksleren.
 
Automatisk og manuel køling

Dantherm boligventilation har en indbygget automatisk 100% bypass-funktion til køling med udeluft. Bypass-modulet åbner og lukker automatisk i henhold til målinger af udsugningsluften. Desuden kan en manuel bypass-funktion aktiveres efter behov, så frisk udeluft kan passere gennem anlægget uden at skulle gennem varmeveksleren. 

Filtre
Alle Dantherms boligventilationsanlæg er som standard udstyret med G4-filtre til både indblæsnings- og udsugningsluft. Dette filter opfylder størstedelen af behovene for luftrensning. F7-pollen- og støvfiltre fås som ekstra tilbehør. F7-filtre sikrer, at der ikke kommer allergener ind i huset gennem ventilationssystemet.

Fugtføler (RH%)

Boligventilationsanlæggene er forsynet med en fugtføler (RH%). Fugtføleren overvåger løbende fugtigheden i udsugningsluften og justerer luftmængdeniveauet derefter. Denne driftstilstand kaldes for behovsstyret tilstand. Hvis der er tilsluttet en trådløs fjernbetjening, vises niveauet i displayet ved hjælp af et ikon med 3 niveauer. Behovsstyret tilstand vil resultere i det korrekte ventilationsniveau med det lavest mulige strømforbrug.

Vedligeholdelse

Dantherms boligventilationsanlæg er praktisk talt vedligeholdelsesfri. Vi anbefaler, at filtre udskiftes to gange om året for at opretholde optimal virkningsgrad. En alarm vil angive, hvornår filtrene skal udskiftes med nye. Bortset fra udskiftning af filtre og rengøring af anlæggets yderside skal enhver anden form for service udføres af fagfolk.
 
Frostsikring

Dantherms intelligente styring sørger for frostbeskyttelse af varmeveksleren.
Frostbeskyttelse aktiveres, hvis afkastlufttemperaturen falder til under 2°C, hvilket normalt forekommer, når udetemperaturen falder til under ca. -3°C. Systemet reducerer mængden af indblæsningsluft for at holde den endelige udblæsningstemperatur på minimum 2°C og holder derfor varmeveksleren frostfri. Når det er endnu koldere, vil der blive lukket for indblæsningsluftmængden i korte intervaller på op til 30 minutter (det gælder ved temperaturer under -20°C i mere end 4 minutter). Dette er af afgørende betydning for anlæggets vedligeholdelse og funktionalitet.
 
 
Monter Selv APS
Telefon: 29402976
 
 
Monterselv.dk APS | CVR: 36948582 | Vembvej 25, 7500 Holstebro  | Tlf.: 29402976 | monterselv@gmail.com